top of page

การดูรายการออเดอร์ชำระเงินแล้วเพื่อดำเนินการต่อ กรณีต่อ Payment Gatewayกรณีเปิดรับการชำระเงินด้วย Payment Gateway สถานะออเดอร์จะเปลี่ยนเองอัตโนมัติเมื่อมีการทำรายการในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งสำเร็จ โดยร้านค้าไม่ต้องเลื่อนสถานะออเดอร์เอง


  • เมื่อสถานะออเดอร์ขึ้นเป็น "ชำระเงินแล้ว" ร้านค้าสามารถกด "พิมพ์ออเดอร์" สำหรับใบปะหน้าพัสดุได้


ตัวอย่างใบปะหน้า

  • ร้านค้าสามารถส่งข้อความและเลขพัสดุให้ลูกค้าได้ในส่วนข้อมูลลูกค้า >> "ส่งข้อความ" ซึ่งข้อความจะไปปรากฏหน้า Messenger ของลูกค้า 


ดู 41 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page