top of page

วิธีตั้งค่า Sales Promotionในระบบ Order Mars
รู้หรือไม่! ระบบ Order Mars สามารถทำโปรโมชั่นได้ด้วยนะ โดยจะแบ่งเป็นโปรโมชั่น 2 ประเภทคือ

  • โปรโมชั่นส่วนสินค้า

  • โปรโมชั่นค่าจัดส่ง

ร้านค้าสามารถตั้งค่าโปรโมชั่นเองได้ง่ายๆ รวมถึงกำหนดเงื่อนไขได้ตามต้องการ ตามวิธีต่อไปนี้


1. เมื่อเข้าระบบ Order Mars แล้ว ให้เลือกส่วน "จัดการโปรโมชั่น"2. เลือกประเภทโปรโมชั่น "ยิ่งซื้อยิ่งถูก" หรือ "ส่งฟรี"ยิ่งซื้อยิ่งถูก


  • เมื่อซื้อครบกี่ชิ้น/กี่บาท (เลือกได้ระหว่าง ซื้อครบตามจำนวนสินค้า/ซื้อครบตามจำนวนราคา) รับส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์/กี่บาท (เลือกได้ระหว่าง ลดเป็นเปอร์เซนต์/ลดเป็นจำนวนเงิน)

  • คลิกที่ “+” เพื่อเพิ่มลำดับของส่วนลดในขั้นต่อไปส่งฟรี


  • เมื่อซื้อครบกี่ชิ้น/กี่บาท (เลือกได้ระหว่าง ซื้อครบตามจำนวนสินค้า/ซื้อครบตามจำนวนราคา) ส่งฟรีได้กี่บาท (ระบุจำนวนสูงสุดที่จัดส่งฟรี)3. ชื่อโปรโมชั่นจะแสดงตามส่วนลดที่กำหนด


4. กำหนดเวลาเริ่มของโปรโมชั่นได้ระหว่าง “ทันที” (ทันทีที่โพสต์ Publish) หรือ “ตั้งเวลา” (กำหนดเวลาได้ เช่น หลังจากที่โพสต์ Publish 1 ชั่วโมง)


5. กำหนดเวลาสิ้นสุดของโปรโมชั่นได้ระหว่าง “ไม่มีกำหนด” (ตราบเท่าที่โพสต์ยังอยู่) หรือ “ตั้งเวลา” (กำหนดเวลาได้)


6.กด "สร้างโปรโมชั่น" เมื่อตั้งค่าโปรโมชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว


 

ดูการใช้งาน Order Mars เบื้องต้นในขั้นตอนถัดไป >> การตรวจสอบการชำระเงิน ดูรายการการสั่งสินค้า และการเลื่อนสถานะออเดอร์แบบ Manual

ดู 31 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page